Авторське право

Регистрация авторского права - прайс

Державна реєстрація реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір  здійснюється відповідно до  Закону України “Про авторське право і суміжні права” (далі – Закон) і Постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1756 “Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” (опубліковано в бюлетені “Офіційний вісник України” № 52 від 11.01.2002р.) (далі – Постанова).

I. Види реєстрацій:

Реєстрація авторського права.

1. Реєстрація авторського права авторів на твір.

2. Реєстрація авторського права роботодавця на службовий твір.

Реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір.

3. Реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір.

4. Реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору.

Реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору.

II. Документи, що потрібні для реєстрації авторського права та договорів, які стосуються права автора на твір.   

1. Заявка на реєстрацію авторського права авторів на твір повинна містити:

a) заяву, викладену українською мовою, що складається за встановленою формою;

b) примірник твору;

c) документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності);

d) документ або копію документа про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права або копію документу, що підтверджує наявність пільг;

e) документ про сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва (подається після одержання автором письмового рішення про реєстрацію авторського права на твір), або копію документа, що підтверджує наявність пільг;

f) довіреність, оформлену у встановленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

2. Заявка на реєстрацію авторського права роботодавця на службовий твір, крім перерахованих вище матеріалів, повинна містити ще й документ, що підтверджує, що виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю (відповідно до ст.16 Закону).

3. Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, повинна містити:

a) заяву, викладену українською мовою, що складається за встановленою формою;

b) примірник твору;

c) примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права на твір (відповідно до ст.31 Закону) або примірник авторського договору про передачу права на використання твору (відповідно до ст. 32, 33 Закону);

d) документ, що підтверджує наявність майнових прав, що передаються (за необхідності);

e) документ або копію документу про сплату збору за підготовку до реєстрації договору;

f) довіреність, оформлену у встановленому порядку, якщо заявка подається довіреною особою.

III. Розгляд заявки, видача свідоцтв та рішень.

Реєстрація авторського права.

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір або про відмову в реєстрації здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.
Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про реєстрацію авторського права. В іншому випадку заявнику надається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.

Заявник у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір повинен подати документ про сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва.

На підставі рішення про реєстрацію та за наявності документа про сплату збору за оформлення і видачу свідоцтва відомості про реєстрацію авторського права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Датою реєстрації авторського права на твір є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру свідоцтв.

Видача свідоцтва здійснюється Державним департаментом у місячний строк від дати реєстрації. Свідоцтво видається безпосередньо заявнику, його довіреній особі, або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Реєстрація договорів, які стосуються права автора на твір.

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження правильно оформлених документів заявки.

Якщо заявка відповідає встановленим вимогам, приймається рішення про реєстрацію договору. В іншому випадку заявнику надається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації.

На підставі рішення про реєстрацію договору відомості про його реєстрацію заносяться до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір.

Датою реєстрації договору є дата занесення відомостей про реєстрацію до Державного реєстру договорів.

Видача рішення про реєстрацію договору здійснюється Державним департаментом у місячний строк від дати державної реєстрації. Рішення видається безпосередньо заявнику, його довіреній особі або надсилається на адресу, вказану в заяві.

Відомості про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, публікуються в каталозі державних реєстрацій та в офіційному бюлетені.

Об’єкти авторського права  (ст. 8 Закону).

Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:

1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

3) комп'ютерні програми;

4) бази даних;

5) музичні твори з текстом і без тексту;

6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для    сценічного показу, та їх постановки;

7) аудіовізуальні твори;

8) твори образотворчого мистецтва;

9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об'єктів промислової власності;

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

14) похідні твори;

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

17) інші твори.

<< Назад