Головна

Вітаємо Вас! 

Можна з упевненістю стверджувати, що розвиток цивілізації, рівень виробництва, ефективність економіки, соціально-економічний прогрес в значній мірі залежать від рівня та ефективності творчої діяльності людини. Саме для забезпечення інтересів суспільства і творця історично склалася система охорони прав інтелектуальної власності.

Патентно-юридична агенція «Кожарський і партнери» надає наступні види послуг:

Ми знаємо як діє ця система. Ми зуміємо допомогти Вам подолати всі перешкоди для забезпечення охорони Вашої  інтелектуальної праці, спрямованої  на створення технічних нововведень або використання найефективніших ринкових інструментів - торговельних марок, комерційних найменувань або географічних позначень.

Ми дамо Вам впевненість в тому,
що Ваші права можуть бути надійно захищені.

Ми володіємо всіма можливими прийомами
і знаємо умови гри на ринку інтелектуальної власності.