Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності

Придатність промислового зразка
для набуття права інтелектуальної власності на нього

Статтею 461 ЦК України встановлені умови за яких промисловий зразок придатний для набуття права інтелектуальної власності на нього.

Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

Згідно статті 5 Закону правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі.

Для того щоб одержати правову охорону, промисловий зразок відповідно до статті 6 Закону має відповідати визначеним умовам. Він повинний бути новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на нього, або якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього автором чи особою, яка одержала від автора прямо або опосередковано таку інформацію протягом шести місяців від дати подання заявки, або якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, зацікавлену у застосуванні цього положення.

<<Назад