Компонування IMC: поняття, ознаки

Компонування IMC: поняття, ознаки
та придатність до набуття права інтелектуальної власності

Компонування інтегральної мікросхеми або інакше топографія інтегральної мікросхеми як особливий об’єкт права інтелектуальної власності являє собою зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з‘єднань між ними. Інтегральна мікросхема - це мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функції електронної схеми, елементи і з‘єднання якого неподільно сформовані в об’ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення. Саме таке визначення дано топографії інтегральної мікросхеми і самої інтегральної мікросхеми статтею 1 Закону України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем” (зі змінами, внесеними згідно із Законами № 783–XIV від 30.06.1999, № 2188–III від 21.12.2000, № 2921–III від 10.01.2002, № 34–IV від 04.07.2002, № 850–IV від 22.05.2003). Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на топографії інтегральних мікросхем в Україні.

Статтею 471 ЦК України визначені умови за яких компонування ІМС придатне для набуття права інтелектуальної власності на нього.

Компонування ІМС вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є оригінальним.

Не охороняються права на ідеї, способи, системи, технології або закодовану інформацію, які можуть бути втілені в топографію ІМС.

Компонування IMC визнається оригінальним, якщо воно є результатом інтелектуальної діяльності його автора, не створено шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування IMC, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відомим у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки або до дати його першого використання. Дата першого використання компонування IMC – це дата, коли використання компонування IMC стало відомим у галузі мікроелектроніки.

Відповідно до Закону компонування IMC визнається оригінальним доти, доки не доведено протилежне.

Компонування, яке містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки на дату подання заявки або на дату першого використання компонування IMC, може бути визнана оригінальним тільки в тому разі, якщо сукупність таких елементів не створена шляхом прямого відтворення (копіювання) сукупності іншого компонування IMC і має відмінності, що надають йому нові властивості.

На визнання компонування IMC оригінальним не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, якщо строк від дати розкриття інформації до дати подання заявки на реєстрацію цього компонування IMC не перевищує двох років. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації, достовірності дати розкриття інформації та першого використання топографії IMC покладається на заінтересовану особу.

Не може бути визнана оригінальною те компонування IMC, заявка на реєстрацію якого подана пізніше ніж через два роки від дати його першого використання.

Обсяг прав на компонування IMC визначається зображенням компонування IMC на матеріальному носії.

<<Назад