Обов'язки власника права інтелектуальної власності на винаходи

Обов'язки власника права інтелектуальної власності на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки та компонування ІМС

Необхідно зазначити, що власник майнових прав інтелектуальної власності крім прав має також і обв’язки. Такими обов’язками - є добросовісне користування своїми правами та підтримання чинності прав, шляхом сплати відповідних зборів за підтримання їх чинності, якщо це передбачено законом.

Порядок сплати зборів на підтримання чинності виключних прав інтелектуальної власності та їх розміри встановлюються Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1716 “Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності”.

Єдине, що обмежує безпосереднє використанням винаходу, корисної моделі, промислового зразка та компонування ІМС самим власником майнових прав інтелектуальної власності, — це охоронювані законом права інтелектуальної власності інших осіб.

Зокрема, якщо винахід, корисна модель є удосконаленнями відповідних об'єктів, права на які належать іншим особам, з ними має бути досягнута згода про використання належних їм розробок. Але власники прав інтелектуальної власності на об’єкти, без використання яких неможливо використовувати такі удосконалення, зобов’язані видати дозвіл (ліцензію) на використання об’єкту, права інтелектуальної власності на які набуті раніше.

Частиною 2 статті 30 Закону “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” встановлено, що власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом.

Українське законодавство в сфері охорони прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування ІМС для задоволення потреб суспільства передбачає можливість видачі , так званих примусових ліцензій, або примусове відчуження прав.

Так у разі, якщо винахід, корисна модель, промисловий зразок компонування ІМС не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту (свідоцтва) або від дати, коли використання зазначеного об‘єкту було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок, компонування ІМС у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка або компонування ІМС.

У разі, якщо власник майнових прав інтелектуальної власності не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту. При цьому право власника патенту надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі) не обмежується.

З метою забезпечення здоров'я населення, екологічної безпеки та інших інтересів суспільства Кабінет Міністрів України може дозволити використання запатентованого винаходу (корисної моделі), промисло- вого зразка або компонування інтегральної мікросхеми визначеній ним особі без згоди власника патенту (свідоцтва) у разі його безпідставної відмови у видачі ліцензії на використання зазначених об’єктів. При цьому:

  • дозвіл на таке використання надається виходячи з конкретних обставин;
  • обсяг і тривалість такого використання визначаються метою наданого дозволу, і у випадку напівпровідникової технології воно має бути лише некомерційним використанням органами державної влади чи виправленням антиконкурентної практики за рішенням відповідного органу державної влади;
  • дозвіл на таке використання не позбавляє власника патенту (свідоцтва) права надавати дозволи на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка, компонування ІМС;
  • право на таке використання не передається, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється це використання;
  • використання дозволяється переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку;
  • про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), промислового зразка, компонування ІМС власнику патенту (свідоцтва) надсилається повідомлення одразу, як це стане практично можливим;
  • дозвіл на використання відміняється, якщо перестають існувати обставини, через які його видано;
  • власнику патенту сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі), промислового зразка, компонування ІМС.

Рішення Кабінету Міністрів України про надання дозволу на використання винаходу (корисної моделі), строк і умови його надання, відміну дозволу на використання, розмір та порядок виплати винагороди власнику патенту можуть бути оскаржені в судовому порядку.

<<Назад