Об’єкти, що не визнаються винаходами (корисними моделями)

Об’єкти, що не визнаються винаходами (корисними моделями)

Частиною третьою статті 459 та частиною третьою статті 460 ЦК України встановлено, що законом можуть бути встановлені продукти та процеси, які не є придатними для набуття права інтелектуальної власності на них в якості винаходу та корисної моделі.

Згідно з із Законом правова охорона не поширюється на такі об’єкти технології:

 • сорти рослин і породи тварин;
 • біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;
 • топографії інтегральних мікросхем;
 • результати художнього конструювання.

Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, (нормативним актом, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 №22 із змінами від 26.02.2004 №154, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 №173/5364) (далі – Правила) встановлено, що не визнаються винаходами (корисними моделями) власне:

 • відкриття, наукові теорії та математичні методи;
 • методи інтелектуальної, господарської, організаційної та комерційної діяльності (планування, фінансування, постачання, обліку, кредитування, прогнозування, нормування тощо);
 • правила виконання фізичних вправ, проведення ігор, конкурсів, аукціонів;
 • проекти та схеми планування споруд, будинків, територій;
 • умовні позначення (дорожні знаки, маршрути, коди, шрифти тощо), розклади, інструкції;
 • комп'ютерні програми;
 • форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиці, діаграми, графіка, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних демонстрацій, книг, аудіо- та відеодисків) (пункт 2.5. Правил).

Це не означає, що ці об’єкти не можуть зовсім одержати правову охорону. Наприклад, зовнішній вигляд виробу (тобто результат художнього конструювання, що задовольняє естетичним та ергономічним потребам споживача, може одержати правову охорону як промисловий зразок; топографії інтегральних мікросхем , сорти рослин та породи тварин охороняються в якості спеціальних об’єктів права інтелектуальної власності; відкриття, комп’ютерні програми (як такі) можуть одержати охорону у рамках законодавства про охорону авторських прав. Що стосується інших об’єктів, то вони не можуть отримати правову охорону як винаходу (корисні моделі), з огляду на те, що їх не можна розглядати як результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології і не спрямовані на одержані технічного результату.

<<Назад