Регистрация торговой марки

Подання заявки на реєстрацію торговельної марки та ведення діловодства

№ пп Вид послуги Офіційний збір, грн. Вартість послуги, грн. Разом, грн.
1 Підготовка, оформлення і подання заявки на реєстрацію торговельної марки в одному класі МКТП 4000 2000 4200

Додатково за подання в кольорі 1000 - 1000

Додатково за включення до знака назви держави «Україна» 24000 2000 26000
2 Одержання свідоцтва, перевірка бібліографічних даних, передання замовнику - 500 500

За публікацію про видачу свідоцтва (за кожний клас) 150
150

Додатково за публікацію у кольорі 100
100

Державне мито за реєстрацію 85 - 85
3 Підготовка і подання клопотань до Укрпатенту, внесення змін у матеріали заявки 100-800 500 -
4 Внесення змін в Державний реєстр після видачі свідоцтва 800 858 1658
5 Відповідь та мотивовані доводи на рішення про попередню відмову в реєстрації знаку - Від 2000 За фактом
6 Підготовка мотивованого заперечення проти реєстрації торговельної марки третьою особою 1000 Від 2000 За фактом
7 Підготовка і подання заперечення проти рішення за заявкою та представництво у Апеляційній палаті 1700 Від 2000 За фактом
8 Підготовка матеріалів та подання заявки про визнання знака добре відомим в Україні та представництво у Апеляційній палаті 4000 Від 18000 За фактом
9 Відслідковування встановлення дати подання заявки на ТМ 450,00 - За фактом
10 Обробка рішення формальної експертизи експертом 550,00 - За фактом

 

<< Назад