Патентование изобретений и полезных моделей - прайс

Патентування винаходів (корисних моделей)

№ пп Вид послуги Офіційний збір, грн. Вартість послуги, грн. Разом, грн.  
1 Пошук аналогів, підготовка матеріалів та подання заявки на винахід (корисну модель) 800 від 12000    
2 Додатково за кожний пункт понад три 80
 
   
3 Підготовка і подання клопотань до Укрпатенту, внесення змін у матеріали заявки 100-600 380    
4 Внесення змін щодо патенту до Державного реєстру за ініціативою власника 800 780 1580  
5 Опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винахід 400 780 1180  
6 Опублікування відомостей про передачу права власності на винахід 600 780 1380  
7 Одержання патенту на винахід, ( корисну модель) перевірка бібліографічних даних, передача власнику - 180 180 180

<< Назад