Географические указания

Положення про Перелік видових назв товарів

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України 12.12.2000 N 583

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 січня 2001 р. за N 61/5252

Це Положення визначає порядок формування Переліку видових назв товарів (далі - Перелік).

1. До Переліку вносяться застосовувані в назвах товарів назви географічних місць, у яких спочатку товари цих видів вироблялися, але які згодом стали загальновживаними в Україні як позначення (назви) певних видів товарів безвідносно до конкретних місць походження.

2. Назва географічного місця вважається загальновживаною в Україні як позначення (назва) певного виду товару, якщо це позначення (назва) не пов'язується виробниками і/або споживачами товару з географічним місцем його походження. Назва географічного місця може бути віднесена до видової, зокрема, унаслідок виробництва товару з цією назвою протягом тривалого часу різними виробниками на території України.

3. Унесення видової назви товару до Переліку здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності (далі - Департамент), що діє в складі Міністерства освіти і науки України, на підставі:

а) рішення Департаменту, прийнятого з урахуванням пропозицій, унесених Міністерством аграрної політики України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством культури та мистецтв України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями; такі пропозиції мають містити назви географічних місць, застосовувані в назві товарів, відповідні обгрунтування із зазначенням часу і конкретних географічних місць початку виробництва товарів з цими назвами і найменування органу, що пропонує внести назви товарів до Переліку;

б) рішення Апеляційної палати;

в) рішення суду.

4. Вилучення назви товару з Переліку здійснюється Департаментом на підставі:

а) рішення Департаменту, прийнятого з урахуванням пропозицій, унесених Міністерством аграрної політики України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством культури та мистецтв України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями; такі пропозиції мають містити назви географічних місць, застосовувані в назві товарів, відповідні обгрунтування щодо вилучення назв і найменування органу, що пропонує вилучити назви товарів з Переліку;

б) рішення Апеляційної палати;

в) рішення суду.

5. Відомості про внесення до Переліку або вилучення з нього назви товару Департамент публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Перелік постійно зберігається на електронному і паперовому носіях у Департаменті.

Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності  

М.В.Паладій

<< Назад