Патентування винаходів та корисних моделей

Винахід

Що таке винахід і корисна модель?

Винахід (корисна модель) - це ідея, яка дає можливість практичного вирішення технічного завдання, це - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології, Це - можливість забезпечити прогрес у будь-якій сфері промислових технологій для забезпечення інтересів суспільства.

Винаходом (корисною моделлю) може бути: Пристрій, спосіб, речовина, біологічний матеріал (наприклад, штам мікроорганізму, культура клітин, рослин і тварин), а також нове застосування відомого продукту або процесу.

Що таке патент і для чого він потрібен?

В обмін на розкриття суті винаходу його автором, держава від імені суспільства видає патент на винахід. Патентом закріплюється авторство винаходу і монопольне право на використання винаходу. Патент діє тільки на території країни, де він виданий.

Для забезпечення економічного захисту Ваших інтересів не тільки в Україні, а й за кордоном, рекомендується отримати патент в, що цікавить Вас країні або групі країн. Патент дасть Вам можливість монопольно використовувати, давати дозвіл на використання або забороняти використання Вашого винаходу третіми особами на певній території.

Патент видається на винахід, яка відповідає критеріям охороноздатності: новизна, винахідницький рівень і промислова придатність.

Патент видається на корисну модель, якщо вона нова і промислово застосовна. При цьому, діє реєстраційна (явочним) система патентування, тобто проводиться тільки формальна експертиза і не проводиться експертиза по суті.

Який термін дії патенту?

Термін дії патенту на винахід - 20 років, від дати подання заявки на винахід. Термін дії деклараційного патенту на корисну модель - 10 років.

Що потрібно зробити, щоб отримати патент?

Для того, щоб отримати права інтелектуальної власності на винахід або корисну модель необхідно подати заявку встановленої форми та в установленому порядку. У процесі експертизи буде ухвалено рішення про видачу патенту або про відмову в його видачі.

Хто може бути власником прав інтелектуальної власності на винахід (власником патенту)?

Власником права інтелектуальної власності може бути винахідник, роботодавець винахідника, якщо винахід було створено в рамках службового завдання або за контрактом, правонаступник винахідника або роботодавця. Від імені особи, яка має право на отримання патенту на винахід, заявку може подавати його представник.

Ми зможемо:

  • Проконсультувати Вас з усіх питань, пов'язаними з отриманням, Реалізацією і захистом прав інтелектуальної та власності на винахід (корисну модель);
  • Допомогти Вам подати заявку на винахід (корисну модель) і зробити все можливе для отримання Вами патенту;
  • Бути Вашими консультантами на переговорах щодо передачі права на патент чи визначення умов передачі права на використання винаходу або корисної моделі;
  • Скласти Ліцензійну угоду або договір про передачу права;
  • Допомогти здійснити весь комплекс заходів по захисту Ваших прав, представляти та відстоювати Ваші інтереси в Апеляційній палаті або суді, Звернутися до відповідних органів виконавчої влади для захисту Ваших прав та законних інтересів.

<< Назад