Промислові зразки

Що таке промисловий зразок?

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Оскільки промислові зразки являють собою той аспект вироби, який робить його естетично привабливим, вони сприяють підвищенню комерційної цінності продукту і полегшують її просування на ринку і продаж.

Як забезпечити охорону промислового зразка?

  1. Патентування: Патент видається на промисловий зразок, який відповідає критерію патентоздатності, а саме, він повинен бути новим (оригінальним). Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує права інших власників патентів, право дозволяти використання і право забороняти третім особам несанкціоноване виготовлення промислового зразка або його імітацію.
  2. Більш того, слід мати на увазі, що патентування промислового зразка не обов'язково є єдиним способом охорони. При дотриманні певних умов можна забезпечити охорону промислового зразка у відповідності з законодавством з авторського права або законодавством про припинення недобросовісної конкуренції.

Термін дії патенту.

Термін дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки і продовжується за клопотанням власника патенту, але не більше ніж на п'ять років.

Що потрібно зробити, щоб отримати патент?

Для того, щоб отримати права інтелектуальної власності на промисловий зразок, необхідно подати заявку встановленої форми та в установленому порядку. У процесі експертизи буде ухвалено рішення про видачу патенту або про відмову в його видачі.

Хто може бути власником прав інтелектуальної власності на промисловий зразок?

Право на одержання патенту має автор або його спадкоємець. Автори, які створили промисловий зразок спільною працею, мають рівні права на отримання патенту. Право на одержання патенту має роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця.

<< Назад