Реєстрація торгової марки

Популярно про складне

(Торговельна марка, реєстрація торговельної марки
(Знака для товарів і послуг)

Що таке торговельна марка (товарний знак, знак для товарів і послуг)?

Торгова марка - це, як правило, позначення, яке використовується для того, Щоб відрізняти товари або послуги одного виробника від товарів або послуг іншого виробника.

Якими відмітними властивостями повинна володіти торговельна марка?

В основному існують дві відмінні властивості зареєстрованої торгової марки: Вона повинна володіти розрізняльною здатністю і не повинна вводити в оману споживачів відносно виробника або місця виробництва. Законодавством України встановлені підстави для відмови в реєстрації торгової марки. Ці підстави базуються, на вказаних вище, властивості торгових марок.

Які види позначень можуть бути зареєстровані як торговельна марка?

Існують словесні знаки, що складаються зі слів, букв, чисел, скорочень або імен, наприклад, прізвищ. Нам варто лише згадати про знаменитого виробника автомобілів, компанії Форд, названої, природно, на честь Генрі Форда, який побудував перший її автомобіль; потім є компанія WH Сміт-книговидавці, і т.д. Ми зустрічаємося з багатьма іменами, які використовуються в якості торговельної марки. Ми також зустрічаємося зі скороченнями, такими як IBM. Торговельні марки можуть бути також виконані у вигляді емблем або зображувальних елементів, як у випадку нафтової компанії Шелл ойл.

Реєстрація торговельної мароки може бути також здійснена, якщо позначення є тривимірним, наприклад, що представляють собою упаковку товарів або самі товари.

Крім того, можуть бути, звичайно, захищені та колірні рішення позначень, що реєструються в якості торговельних марок.

Останнім часом, ми зустрічаємося з новими видами торговельної марки:
це торговельна марка у вигляді голограми. Якщо ви подивитеся, наприклад, на кредитну картку, ви побачите маленьке зображення, яке змінюється в залежності від кута, під яким ви на нього дивитися;

може бути зареєстрована торговельна марка у вигляді окремого позначення, яке наноситься в певному місці виробу, наприклад, по бічному шву спортивних штанів завдано три однакові смужки. Це, так звані позиційні торговельні марки;

існують також звукові знаки. Можуть бути зареєстровані, у вигляді торговельної марки позивні радіостанції, музичні заставки до телевізійних програм, музичний або звуковий супровід до реклами певного товару чи послуги.

У деяких країнах існують навіть нюхові знаки. Певний запах може бути зареєстрований як торгова марка для певного товару. Наприклад, запах троянди або лаванди для постільної білизни або пряжі для в'язання.

Які позначення можуть розглядатися як такі, які мають відмінну здатність:

Для того, щоб позначення, яке реєструється в якості торговельної марки, розглядати як таке, що має розрізняльну здатність, воно має за своєю природою бути здатним відрізняти товари і послуги. Гарним прикладом могло б стати слово "Apple - яблуко".

Слово "Apple" володіє хорошою розрізняльної здатністю в якості товарного знака для комп'ютера, оскільки це слово не має абсолютно нічого спільного з комп'ютерами, проте, воно не буде мати розпізнавальної здатністю для самих яблук. Іншими словами, той, хто вирощує і продає яблука, не може зареєструвати слово "яблуко" в якості товарного знака і захистити його, так як його конкуренти повинні мати можливість використовувати це слово для опису свого власного товару - яблук. Тому, загалом кажучи, товарний знак не визнається володіє розрізняльною здатністю, якщо він описовий. Він є описовим, якщо описує характер або вид товарів або послуг, для яких він використовується.

Товарний знак також може бути що вводить в оману, а саме, коли він заявляє якість товарів, якими вони не володіють.

Зазвичай що вводить в оману товарним знаком буде такий, який повідомляє, що товари, для яких він використовується, володіють певними якостями, яких насправді у них немає. Прикладом міг би стати товарний знак "Натуральна шкіра" для товарів, які не виготовлені з справжньої шкіри. Інший випадок, коли товарний знак заявляє певне географічне походження товарів, яка не є істинним, наприклад, назва Бордо використовується для вина, що у дійсності не виробляється в районі Бордо, тоді він також вважається що вводить в оману товарним знаком.

Одним з ключових питань, порушених вище, є те, що при оцінці розрізняльної здатності позначення для товарного знака, він повинен розглядатися разом з товарами або послугами, для маркування яких він призначений. Іноді люди намагаються надати розрізняльну здатність товарному знаку за рахунок використання вигаданих слів. Одним з найбільш відомих прикладів цього є товарний знак KODAK.

Очевидно, що компанії витрачають великі кошти на створення своїх торговельних марок. А як вони перешкоджають іншим особам у використанні цих знаків?

Все залежить від законодавств про знаки країн, в яких витребовується охорона. Проте найбільш загальноприйнятим способом охорони торговельної марки є його реєстрація в Реєстрі товарних знаків, і велика кількість країн ставить цю реєстрацію основною умовою охорони торговельних марок. В Україні саме такий підхід. Спочатку знак має бути зареєстрований, і, як тільки він зареєстрований і на нього видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг він охороняється, і його власник має право перешкоджати іншим особам в його використанні. Однак реєстрація не є єдиним способом охорони торгової марки. У деяких країнах також охороняються незареєстровані знаки, проте це менш надійна форма охорони, оскільки незареєстрований знак не захищений до тих пір, поки він не набув достатню впізнаваність і репутацію на ринку, на що може піти чимало часу після первинного випуску на ринок продукції.

Однак, якщо ви починаєте збувати на ринку ваші продукти під новою торговою маркою, про яку ніхто не знає, ця марка буде дуже вразлива. Можна претендувати на охорону, яка надається законами про недобросовісну конкуренцію, проте в цьому випадку найбільш важливим моментом є те, що знак повинен придбати репутацію шляхом використання.

Чи можливо забезпечити торговельній марці «всесвітню охорону за допомогою однієї реєстрації, або для цього необхідно звертатися в кожну країну окремо?

Так, вам доведеться звернутися в кожну країну окремо, оскільки, як і всі об'єкти інтелектуальної власності, торгові марки отримують територіальну охорону, По суті означає, що їх охорона надається національної реєстрацією.
Існують певні системи регіональної реєстрації, які спрощують реєстрацію торгової марки і, звичайно, існують міжнародні договори, проте всі ці системи в кінці кінців припускають реєстрацію в кожній окремій країні і на кожній окремій території: Ми не повинні забувати про те, що крім можливості реєстрації торговельних марок в країнах, їх також можна зареєструвати на митних територіях, і що існують деякі інші території, які не визнаються в якості країн.

Що таке "митні території"?

Так, існують певні території, які не визнаються в якості держав і не можуть, наприклад, стати членами Організації Об'єднаних Націй.

Однак на цих територіях існує певна адміністративна структура, і реєстрація торгових марок може стати можливою. Гарним прикладом є Гонконг, що має систему реєстрації торговельних марок, що відрізняється від системи реєстрації в Китайській Народній Республіці. Якщо ви хочете одержати охорону для свого товарного знака в Гонконзі, вам доведеться пройти процедуру місцевої реєстрації.

Отже, необхідно одержати охорону для торговельної марки в кожній з країн, в яких ви бажаєте використовувати знак. На жаль, національні системи характеризуються значними відмінностями. ВОІВ докладає великі зусилля до того, щоб зробити і національні, і регіональні системи реєстрації товарних знаків більш "дружніми" шляхом гармонізації та спрощення деяких процедур.

У 1994 р. був прийнятий Договір про закони щодо товарних знаків (ТЛТ), що встановлює, яку інформацію повинні надавати громадяни однієї держави-учасника, а також процедури, якими вони повинні користуватися, для того, щоб реєструвати товарні знаки у відомстві з товарних знаків іншої держави-учасника. В даний час діє редакція договору, яка прийнята на Сінгапурської конференції - «Сінгапурський договір» -2006 року.

Чи відрізняється реєстрація торгових марок великою різноманітністю у законодавстві різних країн світу?

Відрізняється. Незважаючи на це основний принцип однаковий: Ви подаєте заявку на реєстрацію, заявка розглядається, і ви очікуєте рішення про реєстрацію. Якщо розглядати реєстраційні процедури більш детально, ви виявляєте величезне число відмінностей, особливо у відношенні формальностей, яких необхідно дотримуватися. Деякі країни вимагають надання великого обсягу інформації та іншого відноситься до предмету матеріалу, який слід подавати разом із заявкою на реєстрацію торгової марки, тоді як інші країни в цьому відношенні менш вимогливі.

Крім цього, питання про те, чи володіє товарний знак розрізняльної здатністю, або чи є його розрізняльна здатність достатньою, у великій мірі залежить від самих країн і від національних органів, які здійснюють діловодство за заявками на реєстрацію товарних знаків. У якійсь мірі це, безумовно, повністю виправдане, оскільки наявність і відсутність ознак, що підтверджують розрізняльну здатність або введення в оману, залежать від соціально-економічних умов, які можуть бути різними в різних країнах. Наприклад, загальною підставою для виключення товарного знака зі сфери охорони є його невідповідність громадським інтересам або принципам моралі, проте питання про те, суперечить чи ні товарний знак громадським інтересам або принципам моралі, трактується різним чином в країнах з різними культурними традиціями. Тому тут ви стикаєтеся з цілим рядом різних підходів .

Яка процедура реєстрації торгової марки в Україні?

Процедура реєстрації торгової марки в Україні визначена Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилами подачі та розгляду заявок.

Спрощена процедура реєстрації торговельної марки складається з наступних етапів: подача заявки; встановлення дати подання заявки; експертиза матеріалів заявки на відповідність формальним вимогам (формальна експертиза); експертиза заявленого позначення на відповідність умовам надання правової охорони (експертиза по суті); винесення рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації заявленного позначення; публікація відомостей про зареєстровану торгову марку та її реєстрація в Державному реєстрі; видача свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

За подання заявки сплачується збір. Його розмір та порядок сплати регламентований Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року зі змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007.

Скільки часу займає процедура реєстрації торгової марки в Україні?

Процедура реєстрації торгової марки займає в середньому 12 місяців.

Чи можна прискорити отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг?

Так, прискорити видачу свідоцтва можливо. Для цього існують спеціальні тарифи. При цьому найбільш короткий термін - може становити 3 місяці. Але це у випадку. Якщо не виникають проблеми, пов'язані з умовами надання правової охорони.

Який перший крок для реєстрації торгової марки в Україні?

Першим кроком для реєстрації торгової марки, безсумнівно, є її створення. При цьому необхідно пам'ятати, що позначення, яке в подальшому буде зареєстровано як торгова марка має бути оригінальним, рекламоспроможним, мати привабливий вигляд. Це позначення повинно привертати увагу споживачів і, найголовніше, мати розрізняльну здатність, не бути помилковим (що вводить в оману), не вводити в оману споживачів відносно виробника товарів чи послуг, а також відносно місця їх виробництва, і не суперечити гуманності, моралі і громадському порядку.

Другий крок - проведення пошуку на тотожність і схожість у випадку зареєстрованого і поданих на реєстрацію в Україні позначень з більш ранньої датою подачі (пріоритетом). При цьому необхідно пам'ятати, що Україна є учасником міжнародних угод - Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до цієї угоди. За цим при проведенні пошуку необхідно враховувати і діючі в Україні міжнародні реєстрації.

Третій крок - складання заявки і подача її до Установи.

Якщо три попередні етапи виконані з урахуванням всіх вимог законодавства, то четвертий крок - це реєстрація торгової марки та видача свідоцтва.

Що потрібно зробити, щоб отримати міжнародну реєстрацію торгової марки?

Коротко - подати заявку в Україні!

Які права у власника свідоцтва на зареєстровану торговельну марку?

Відповідно до Цивільного кодексу України:

Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

  1. право на використання торговельної марки;
  2. виключне право дозволяти використання торговельної марки;
  3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
  4. інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать власнику відповідного свідоцтва, власнику міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Який термін дії реєстрації торговельної марки?

Свідоцтво на торговельну марку діє 10 років з дати подання заявки, і може бути продовжений в установленому законодавством порядку на необмежену кількість десятирічних періодів.

Чи є обов'язки у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг?

Власник свідоцтва повинен добросовісно використовувати свою торговельну марки. Законодавством передбачено, що у разі, якщо власник не використовує протягом трьох років з дати реєстрації (опублікування відомостей про реєстрацію) торгову марку або недостатньо використовує її щодо всіх товарів (послуг) або їх частини, будь-яка особа може звернутися до суду з позовом про припинення дії свідоцтва.

<< Назад