Захист права інтелектуальної власності.

Захист права інтелектуальної власності

Наше Агентство надають послуги, пов'язані з представленням інтересів замовника по захисту права інтелектуальної власності в судах та інших органах, які згідно із законодавством України, беруть участь у захисті прав інтелектуальної власності.

Право на судовий захист означає, що за певних умов особа, яка вважає своє право порушеним, може вимагати від суду винесення рішення про застосування одного із способів захисту, а суд зобов'язаний винести рішення відповідного змісту. Судовий порядок захисту прав є найбільш досконалим для встановлення істини. Тому судовий порядок є основною формою захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

У суді також визнаються недійсними охоронні документи - патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, свідоцтва на торговельні марки, міжнародні реєстрації, що діють в Україні. Підставою для визнання охоронних документів недійсними може бути невідповідність об'єкта умовам надання правової охорони, у тому числі й те, що вони видані з порушенням прав третіх осіб.

Ще один шлях захисту прав інтелектуальної власності - звернення до Антимонопольного комітету України. Вся процедура розгляду спорів в Антимонопольному комітеті визначена законодавством України.

Можливо, також звернутися за захистом своїх прав і до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України. У Апеляційній палаті розглядаються спори адміністративного характеру. В основному, це заперечення заявника проти рішення про відмову у видачі охоронного документа на об'єкт промислової власності.

Захистити свої права інтелектуальної власності можливо також шляхом звернення до Державної митної служби України. Митним кодексом передбачена процедура внесення об'єкта права інтелектуальної власності до спеціального реєстру. Зазвичай це торговельні марки і промислові зразки. Результатом внесення до реєстру об'єкта права інтелектуальної власності за заявою власника є те, що на митному кордоні будуть зупиняти партії товарів, що ввозяться на територію України з порушенням прав інтелектуальної власності.

В даний час законодавством України передбачені досить ефективні заходи щодо захисту прав інтелектуальної власності, включаючи кримінальну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

Основна мета всіх передбачені заходів - дати можливість власникам прав інтелектуальної власності сумлінно і безперешкодно користуватися своїми правами і забороняти третім особам неправомірно використовувати їх.

На попередньому етапі наші фахівці вивчать представлені Вами матеріали і дадуть рекомендації, яким з можливих способів захисту прав скористатися.

Кваліфікація наших фахівців, які будуть представляти ваші інтереси в судах або інших органах, дасть змогу обрати найбільш раціональний шлях захисту Ваших прав.

<< Назад