Міжнародні непатентовані (неприватні) найменування (INN) і торговельні марки

Питання охорони мінародних непатентованих або невласних найменувань фармацевтичних речовин або активних речовин є одним із важливих питань реєстрації торговельних марок. Цим питанням опікуються як виробники лікарських засобів так і міжнародні організації. Відповідно до офіційних документів Всесвітньої організації охорони здоров“я (ВООЗ): МІЖНАРОДНІ НЕПАТЕНТОВАНІ (НЕВЛАСНІ) НАЙМЕНУВАННЯ (INN) - визначають фармацевтичні речовини або активні фармацевтичні інгредієнти. Кожне INN – це унікальне ім'я, яке є всесвітньо визнаним і є суспільним надбанням. Непатентовані найменування також розглядаються як як родові найменування. Система INN, як вона існує сьогодні, була створена в 1950 році Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я резолюцією WHA3.11. Перший перелік міжнародних непатентованих найменувань фармацевтичних речовин був опублікований у 1953 році. Узагальнений перелік INN складає на сьогодні вже близько 7000 найменувань.Їх число зростає з кожним роком на 120-150 нових ІNN.

Зацікавлені особи можуть отримати доступ до списків рекомендованих INN та списків стемів як у друкованому, так і в електронному вигляді. Веб-сторінка програми ВООЗ, крім того, містить інформацію для заявників, які бажають подати заяву на INN для нової фармацевтичної речовини.

INN програма також пропонує надання електронної інформації за допомогою MedNet, що забезпечує доступ до бази даних INN. Для того, щоб отримати доступ, зацікавлені особи можуть перейти на http://mednet.who.int та отримати доступ до онлайн системи служби з INN MedNet.

Мета системи INN полягає, з одного боку, у забезпеченні медичних працівників унікальним та дійсним в усьму світі найменуваннями для ідентифікації кожної фармацевтичної речовини. Така система у вигляді ІNN, має важливе значення для чіткої ідентифікації фармацевтичних речовин, вірних рецептів та відпуску лікарських засобів для пацієнтів, а також для спілкування та обміну інформацією між медичними працівниками і вченими по всьому світу.З другого боку ця система слугує для забезпечення уніфікованого підходу до реєстрації тоговельних марок для лікарськиз (фармацевтичних) засобів.

INN повинні вирізнятись за звучанням та написанням і не входити в протиріччя з іншими загальновживаними найменуваннями. INN віднесені ВООЗ до суспільного надбання, а отже, визначаються як "непатентовані" або «невлвсні» - ті які не можуть належити окремій особі, бути привласненими. Вони можуть бути використані без будь-яких обмежень для визначення фармацевтичних речовин. Вони мають описовий характер і вказіють на родову назву фармацевтичної речовини або активного метичного продукту, а отже, з точки зору, торговельної марки - не мають розрізняльної здатності.

Однією з особливостей «INN системи» є те, що найменування фармакологічно пов'язаних речовин об’єднуються під загальними назвами, що іменуються «сімейства» («stems»). За допомогою використання загальних назв (стемів) лікарі, фармацевти або ті, хто займається фармацевтичною продукцією можуть визначити, що речовина належить до групи речовин, що мають схожу фармакологічну дію.

Непатентовані найменування призначені для використання у фармакопеї, маркуванні, інформації про продукцію, у рекламі та інших рекламних матеріалах, регулюванні обігом ліків та у науковій літературі, а також в якості основи для назв продуктів, наприклад, для дженериків. Їх застосування, як правило, вимагається національним або, як у випадку Європейського співтовариства, міжнародним законодавством. У результаті постійного співробітництва, національні найменування, такі як британські затверджені назви (ВАN), французькі найменування (DCF), японські найменування (JAN) і назви, прийняті у Сполучених Штатах (USAN), є, на сьогодні, за рідкісним винятком, ідентичними INN.

Деякі країни визначили мінімальний розмір символів, у якому загальне непатентоване найменування повинне бути надруковане під торговельною маркою на упакуванні та в рекламі. У ряді країн загальне найменування має бути зроблене помітним шрифтом розміром не менше ніж вдвічі меншим за торговельну марку. У деяких країнах воно повинне бути більшим, ніж назва торгової марки. Деякі країни пішли навіть так далеко, що скасували торговельні марки у рамках державного сектора економіки.

Щоб уникнути плутанини, яка може поставити під загрозу безпеку пацієнтів, торговельні марки марки не можуть утворюватись з INN та, зокрема, не повинні включати назви їх сімейств (стемів).

Найменування, яким надається статус INN обираються ВООЗ за рекомендацією експертів консультативної групи ВООЗ з міжнародної фармакопеї та фармацевтичних препаратів. Процедура відбору INN включає 3 головних кроки:

  • запит або заявка робиться виробником або винахідником;
  • після перевірки запиту запропонований INN обирається та публікується для обговорення;
  • після спливу періоду часу відведеного для заперечень, найменування отримує статус INN та публікується таким, як було запропоновано, якщо не поступило жодних заперечень.

INN обирається тільки для однієї чітко визначеної речовини, яка може бути однозначно характеризована хімічною назвою або формулою. INN, як правило, призначені тільки для активної частини молекули, щоб уникнути розмноження записів у випадках наявності декількох солей, ефірів і т. д., які дійсно використовуються. В процесі відбору INN дотримуються прав власників існуючих торговельних марок. Якщо протягом 4-х місяців в процесі публікації запропонованого INN, офіційне заперечення направлене зацікавленою стороною, яка вважає, що запропоноване INN конфліктує із існуючою торговою маркою, ВООЗ намагається врегулювати ситуацію аби домогтися відкликання заперечення або перегляду запропонованого найменування. Поки заперечення не врегульоване, ВООЗ не може публікувати INN як рекомендоване найменування. Користувачам рекомендується утриматись від застосування запропонованого найменування до тих пір, поки його не порекомендує ВООЗ з метою уникнути змішування в тому випадку, коли запропоноване найменування має бути змінене. Два списки запропонованих INN публікуються щорічно.

Завершальний етап процесу відбору це визначення рекомендованого INN. Як тільки найменування опубліковане в якості рекомендованого INN, воно звичайно не може бути змінене в подальшому та готове для використання у маркуванні, публікації та у інформації щодо лікарського засобу. Воно служить для ідентифікації активної фармацевтичної речовини протягом всього терміну її існування по всьому світу. Як тільки найменування стає суспільним надбанням воно може вільно використовуватись. Однак, воно не може бути зареєстроване в якості торговельної марки оскільки це перешкоджатиме його вільному використанню іншими особами.

Переліки запропонованих та рекомендованих INN разом із усною заявою розсилаються ВООЗ країнам-членам Організації, національним комісіям з фармакопеї та іншим організаціям вказаним країною-членом. В усній заяві Генеральний директор ВООЗ просить країн-членів вжити всіх необхідних заходів для попередження отримання прав власності на найменування INN, включаючи заборону реєстрації найменувань в якості торговельних марок.

Протягом років необхідність підтримки цілісності системи INN стала актуальною. Це відображається у наступному фрагменті п’ятого звіту Комітету експертів ВООЗ з використання основних лікарських засобів, які збиралися у листопаді 1991 року:

«Процедура відбору INN дозволяє виробникам оскаржити найменування які ідентичні або подібні до їх торгових марок, що охороняються. В свою чергу реєстрація торгової марки не можлива тільки за умови, якщо вона ідентична INN. Факт посилення охорони INN є зараз очевидно результатом конкурентного просування продуктів, які вже не охороняються патентами. Замість того, щоб просувати продукти під родовими назвами, багато компаній подають заяви на реєстрацію торговельних марок похідних від INN, а також зокрема таких, що включають назви загальних «стемів». Така практика ставить під загрозу основний принцип, згідно якому INN є суспільним надбанням; це може зашкодити раціональному відбору INN для споріднених речовин та ставить під загрозу безпеку пацієнтів через плутанину у назвах лікарських засобів».

На основі рекомендацій Комітету експертів ВООЗ з використання основних лікарських засобів, на сорок шостій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в 1993 році була прийнята резолюція WHA46.19 про непатентовані найменування фармацевтичних речовин, яка вимагала від держав-членів:

  • «…прийняти правила або положення, щоб гарантувати, що міжнародні непатентовані найменування (або еквівалентні затверджені загальнонаціональні непатентовані найменування), які використовуються у маркуванні та рекламі фармацевтичних продуктів, завжди виділені;
  • …заохотити виробників спиратися на свої фірмові назви та на INN замість торговельних марок підчас просування та реалізації продуктів після спливу строку дії патенту;
  • …впроваджувати політику з питань використання та охорони міжнародних непатентованих найменувань і перешкоджати використанню найменувань похідних від них, зокрема найменувань стемів, в якості торговельних марок».

Основний принцип, якого рекомендовано додержуватись, це торговельні марки не повинні походити з INN. Зокрема, слід уникати навмисного включення до торгових марок значущих INN стемів.

Крім того, включення елементів з біохімічної номенклатури у торговельні марки не рекомендується, оскільки ці елементи можуть бути використані як стеми в номенклатурі INN. Їх включення до торговельних марок можуть перешкоджати логічному розвитку номенклатури INN.

Відповідно до резолюції WHA46.19, реєстрація INN разом із назвою фірми цілком прийнятна, доки вона не заважає іншому виробникові використовувати той самий підхід.

<< Назад