ПРАВИЛА ДОМЕНУ .UA

4.16. Запис про особу може існувати в одному з двох варіантів:

4.16.1. запис про фізичну особу (person);

4.16.2. запис про юридичну особу (organization). Термін “запис про особу” в цих Правилах означає будь-який з цих варіантів, якщо прямо не зазначено інше.

4.17. Запис про фізичну особу (person) має такі поля:

4.17.1. Person: ім'я, другий ініціал та прізвище фізичної особи. Обов'язкове поле, один рядок.

4.17.2. Address: поштова адреса особи за міжнародно прийнятою формою. Обов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.17.3. Phone: контактний телефон особи в міжнародному форматі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.

4.17.4. Fax-no: номер телефаксу в міжнародному форматі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.

4.17.5. e-mail: адреса(и) електронної пошти особи. Обов'язкове поле, один чи більше рядків по одній адресі в рядку.

4.17.6. Nic-hdl: унікальний код особи в Базі (надається Базою при першому внесенні в неї запису про дану особу). Обов'язкове поле, один рядок.

4.17.7. Mnt-by: nic-hdl в Базі, що вказує реєстратора, який обслуговує дану особу та має право вносити зміни до запису, або текстовий рядок “NONE” у випадку, передбаченому п.4.9 цих Правил. Обов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.17.8. Notify: nic-hdl в Базі, що вказує на іншу особу, якій База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.17.9. Remark: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.17.10. Changed: nic-hdl в Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss. Обов'язкове поле, один рядок.

4.17.11. Source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічного призначення, які існують в світі. Обов'язкове поле, один рядок, значення поля - завжди текстовий рядок "UANIC".

4.18. Запис про юридичну особу (organization) має такі поля:

4.18.1. Organization: Повна офіційна назва юридичної особи. Обов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.18.2. Address: поштова адреса юридичної особи за міжнародно прийнятою формою. Обов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.18.3. Phone: контактний телефон юридичної особи вміжнародному форматі. Обов'язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.

4.18.4. Fax-no: номер телефаксу юридичної особи в міжнародному форматі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків по одному номеру в рядку.

4.18.5. e-mail: адреса(и) електронної пошти юридичної особи. Обов'язкове поле, один чи більше рядків по одній адресі в рядку.

4.18.6. Org-id: унікальний код ЄДРПОУ юридичної особи. Обов'язкове поле, один рядок.

4.18.7. Nic-hdl: унікальний код юридичної особи в Базі (надається Базою при першому внесенні в неї запису про дану юридичну особу). Обов'язкове поле, один рядок.

4.18.8. Mnt-by: nic-hdl в Базі, що вказує реєстратора, який обслуговує дану юридичну особу та має право вносити зміни до запису, або текстовий рядок “NONE” у випадку, передбаченому п.4.9 цих Правил. Обов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.18.9. Notify: nic-hdl в Базі, що вказує на іншу особу, якій База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.18.10. Remark: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.18.11. Changed: nic-hdl в Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss. Обов'язкове поле, один рядок.

4.18.12. Source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічного призначення, які існують в світі. Обов'язкове поле, один рядок, значення поля - завжди текстовий рядок "UANIC".

4.19. Запис про доменне ім'я містить такі поля:

4.19.1. Domain: доменне ім'я. Обов`язкове поле, один рядок.

4.19.2. Admin-c: nic-hdl особи – реєстранта доменного імені в Базі. Обов'язкове поле, один рядок.

4.19.3. Tech-c: nic-hdl в Базі особи, яка технічно супроводжуватиме новостворюваний домен. Може посилатися, наприклад, на системного адміністратора реєстратора. Домен може мати більше, ніж одного tech-c. Обов`язкове поле, один чи більше рядків.

4.19.4. Status: стан доменного імені (див.п.4.20 цих Правил). Обов`язкове поле, один рядок.

4.19.5. Dom-public: категорія доменного імені. Відмітка "YES" у цьому полі означає, що домен публічний, відмітка "NO" – що домен приватний. Обов`язкове поле, один рядок.

4.19.6. License: номер виданого центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності свідоцтва на Знак, термін його дії, та інша інформація про Знак у текстовому вигляді, якщо доменне ім'я повністю, чи його перший компонент (до першого знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням або вимовою співпадає із зареєстрованим в Україні Знаком, права на використання якого на території України належать реєстранту цього доменного імені. Необов'язкове поле, один рядок.

4.19.7. Nserver: hostname сервера доменних імен, який забезпечує технічну працездатність доменного імені. Обов'язкове поле, не менше двох рядків, кожний з рядків вказує на фізично окремий сервер. В разі, якщо доменне ім’я цього сервера імен (hostname) саме знаходиться в домені .UA (незалежно від рівня імені), таке ім’я сервера повинно мати відповідний йому запис про сервер імен (див.п.4.20 цих Правил).

4.19.8. Mnt-by: nic-hdl в Базі, що вказує реєстратора, який обслуговує доменне ім'я та має право вносити зміни до цього запису. Обов'язкове поле, один рядок.

4.19.9. Notify: nic-hdl в Базі, що вказує на іншу особу, якій База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.19.10. Remark: додаткова інформація за бажанням реєстранта у довільній формі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.19.11. Changed: nic-hdl в Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss. Обов'язкове поле, один рядок.

4.19.12. Source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічного призначення, які існують в світі. Обов'язкове поле, один рядок, значення поля - завжди текстовий рядок "UANIC".

4.20. Доменне ім'я може мати такі значення поля Status:

4.20.1. QUEUED YYYYMMDDhhmmss - подана реєстратором у форматі запису про доменне ім'я заявка знаходиться у вхідній черзі, до якої потрапила в момент часу, вказаний датою.

4.20.2. CHECKED – заявка обробляється та проходить перевірки синтаксису, коректності та технічної працездатності згідно п.2.17 та розділу 5 цих Правил.

4.20.3. SUSPENDED – обробку заявки відкладено згідно п.2.19 цих Правил.

4.20.4. REFUSED N.NN.N - адміністратор публічного домену відмовив у делегуванні доменного імені згідно п.N.NN.N цих Правил (див.п.2.17 цих Правил).

4.20.5. RECALLED YYYYMMDDhhmmss – заявку відізвано з вхідної черги за власним бажанням реєстранта.

4.20.6. OK-UNTIL YYYYMMDDhhmmss – доменне ім'я делеговано, термін делегування - до вказаної дати.

4.20.7. HOLD-SINCE YYYYMMDDhhmmss – делегування доменного імені та внесення будь-яких змін до запису про доменне ім'я призупинені від вказаної дати до рішення адміністратора або до одержання ним судового рішення щодо цього доменного імені.

4.20.8. FROZEN-OK-UNTIL YYYYMMDDhhmmss - доменне ім'я делеговано, термін делегування – до вказаної дати, але внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім'я заблоковане адміністратором до рішення адміністратора або до одержання ним судового рішення щодо цього доменного імені.

4.20.9. CANCELLED YYYYMMDDhhmmss - делегування доменного імені скасоване від вказаної дати, доменне ім'я вільне.

4.20. Запис про сервер імен може створюватись та змінюватись реєстратором з метою забезпечення технічної працездатності доменних імен, та містить такі поля:

4.20.1. Nserver: власне ім’я (hostname) сервера імен. Обов’язкове поле, один рядок, синтаксис – доменне ім’я в домені .UA (незалежно від рівня імені).

4.20.2. Mnt-by: nic-hdl в Базі, що вказує реєстратора, в розпорядженні якого перебуває даний сервер імен, та який має право вносити зміни до запису. Обов'язкове поле, один рядок.

4.20.3. IP-addr: IP-адреса сервера імен. Між власним іменем сервера імен та його IP-адресою має існувати взаємно однозначна відповідність. Обов'язкове поле, один рядок, синтаксис – IP-адреса в форматі версії 4 Інтернет-протоколу (чотири групи цифр, розділених знаками ".") або в форматі версії 6 Інтернет-протоколу.

4.20.4. Notify: nic-hdl в Базі, що вказує на іншу особу, якій База надсилає повідомлення про зміни, внесені до запису. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.20.5. Remark: додаткова інформація за бажанням реєстратора у довільній формі. Необов'язкове поле, один чи більше рядків.

4.20.6. Changed: nic-hdl в Базі особи, яка останньою вносила зміни до запису, та дата внесення цих змін у форматі YYYYMMDDhhmmss. Обов'язкове поле, один рядок.

4.20.7. Source: умовна назва Бази, яка ідентифікує Базу серед інших систем аналогічного призначення, які існують в світі. Обов'язкове поле, один рядок, значення поля - завжди текстовий рядок "UANIC".

5. Процедура перевірки технічної працездатності доменного імені

5.1. Адміністратор публічного домену проводить перевірку технічної працездатності делегованого доменного імені за допомогою програмного забезпечення, яке перевіряє працездатність вказаних у заявці серверів імен та наявність у них інформації про це доменне ім'я.

5.2. Перевірка вважається завершеною успішно, якщо на момент перевірки всі сервери імен, зазначені в заявці, на запит за протоколом DNS про SOA-запис доменного імені дають відповідь про наявність такого SOA-запису, та зміст SOA-запису на всіх серверах імен ідентичний.

5.3. З метою запобігання впливу на результат перевірки тимчасових та випадкових факторів, перевірка проводиться у такий спосіб:

5.3.1. Кожна спроба не менше ніж з трьох Інтернет-хостів, підключених до різних автономних систем.

5.3.2. З повторенням спроб до позитивного результату через зростаючі інтервали часу на протязі однієї доби з моменту початку перевірки:
+0:00' - момент початку перевірки;
+0:30' - друга спроба;
+1:30'
+3:00'
+6:00'
+18:00'
+23:59' - остання спроба перевірки.
Протоколи кожної із спроб надсилаються електронним листом технічним контактним особам публічного домену, в якому делегується відповідне доменне ім`я, та технічним контактним особам реєстратора цього доменного імені.

5.4. Позитивний результат будь-якої з спроб є успішним результатом перевірки в цілому. При одержанні першого позитивного результату перевірка завершується.
5.5. В разі, якщо жодна з спроб перевірки на протязі доби не була успішною, адміністратор відмовляє в делегуванні доменного імені на підставі п.2.17.7 цих Правил.

6. Рекомендовані істотні умови договору між реєстрантом та реєстратором

6.1. Договір про надання послуг, пов'язаних з делегуванням доменного імені, має містити точний та вичерпний опис послуг, які реєстратор надає реєстранту у зв'язку з делегуванням доменного імені, терміни виконання робіт та надання послуг, права та обов'язки сторін, відповідальність за неналежне або несвоєчасне виконання сторонами своїх обов'язків, термін дії договору та порядок його дострокового розірвання.

6.2. Договір між реєстрантом та реєстратором може укладатись як у письмовій, так і в усній формі.

6.3. Реєстратор зобов'язаний забезпечити наявність у договорі з реєстрантом таких істотних положень:

6.3.1. Офіційного твердження реєстранта про те, що, наскільки це відомо реєстранту, ні делегування йому доменного імені, ні спосіб прямого чи непрямого використання цього доменного імені не порушує прав та законних інтересів третіх осіб, в тому числі прав інтелектуальної власності.

6.3.2. Офіційного твердження реєстранта про те, що інформація про себе, надана ним реєстратору з метою делегування доменного імені, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною. Реєстрант зобов'язується своєчасно повідомляти реєстратора про всі та будь-які зміни цієї інформації, з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну делегування доменного імені.

6.3.3. Зобов`язання реєстратора повідомити реєстранта про те, що недодержання реєстрантом умов, передбачених п.6.3.2 цих Правил, є грубим порушенням істотних умов договору і є підставою для розірвання договору за ініціативою реєстратора та відміни адміністратором публічного домену делегування реєстранту доменного імені.

6.3.4. Зобов`язання реєстратора роз`яснити реєстранту, що вся надана ним реєстратору з метою делегування доменного імені інформація буде постійно зберігатись в Базі, а її актуальний стан буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.

6.3.5. Офіційне твердження реєстранта про те, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається ним реєстратору та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені, а також про те, що він знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс.

6.3.6. Зобов`язання реєстратора надавати реєстранту необхідний технічний та консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням доменного імені.

6.4. Договір між реєстрантом та реєстратором має містити третейську угоду, яка передбачає згоду сторін на розв’язання доменних спорів в порядку, передбаченому розділом 9 цих Правил, та повний текст розділу 9 цих Правил.

6.4. У договорі між реєстрантом та реєстратором має бути передбачена процедура, яка забезпечує у разі його розірвання перехід доменного імені, делегованого реєстранту, до обслуговування іншим реєстратором без відміни делегування такого доменного імені.

6.5. Термін дії договору між реєстрантом та реєстратором не може перевищувати двох календарних років. Після закінчення терміну дії такого договору реєстрант має право переукласти договір з тим же або укласти договір з іншим реєстратором без відміни делегування доменного імені.

7. Рекомендовані істотні умови договору між реєстратором та адміністратором публічного домену

7.1. За договором між реєстратором та адміністратором публічного домену останній бере на себе зобов`язання забезпечити реєстратору належні умови для надання ним реєстрантам послуг, пов`язаних із делегуванням та технічним супроводом доменних імен в цьому публічному домені.

7.2. Для забезпечення рівності інтересів, конкурентності, прозорості та громадського контролю, адміністратор зобов`язаний укладати з усіма реєстраторами ідентичні за змістом договори та використовувати у відносинах із усіма реєстраторами ідентичні умови відшкодування витрат.

7.3. Договір між реєстратором та адміністратором публічного домену має укладатись виключно у письмовій формі.

7.4. За договором між реєстратором та адміністратором публічного домену адміністратор зобов'язується:

7.4.1. Здійснювати всі необхідні дії з адміністрування та технічного супроводу публічного домену неупереджено та чесно, на засадах рівності інтересів всіх членів тієї частини української Інтернет-спільноти, в інтересах якої делеговано цей публічний домен, та зважаючи на інтереси світової Інтернет-спільноти.

7.4.2. Делегувати доменні імена у відповідному публічному домені своєчасно, у повній відповідності до цих Правил та правил цього публічного домену, які були встановлені в результаті прозорої процедури і з урахуванням побажань української Інтернет-спільноти та опубліковані згідно п.2.3 цих Правил.

7.4.3. Протягом всього терміну дії договору мати в своєму розпорядженні та використовувати для виконання своїх обов'язків перед реєстраторами та Інтернет-спільнотою комплекси технічних засобів та програмного забезпечення (далі - сервери), які відповідають щонайменше таким вимогам.

   7.4.3.1. Не менше трьох апаратно окремих серверів доменних імен, фізично розташованих в різних будівлях з незалежним електроживленням, та постійно (24 години на добу, 365 днів на рік) підключених до Інтернет некомутованими IP?каналами. IP?адреси цих серверів мають належати до різних автономних систем Інтернет.
   7.4.3.2. Постійно підключений до Інтернет сервер електронної пошти, який обслуговує електронні поштові скриньки адміністратора публічного домену та технічних адміністраторів цього домену.
   7.4.3.3. Постійно підключений до Інтернет веб?сервер, який містить інформацію про публічний домен, тексти його правил та типового договору з реєстраторами.

7.4.4. Зберігати всю інформацію та документи, що надані йому реєстратором з метою делегування доменних імен у відповідному публічному домені, в повному обсязі, протягом необмеженого терміну, а у разі переделегування цього публічного домену передати таку інформацію та документи адміністратору домену .UA.

7.4.5. У випадку припинення дії договору або його дострокового розірвання, зберігати делегування обслуговуваних реєстратором доменних імен протягом термінів, зазначених в Базі у відповідних записах про ці доменні імена.

7.4.6. Надавати реєстратору необхідний консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням доменних імен.

7.4.7. Надати реєстратору інформацію, що необхідна для аутентикації та авторизації реєстратора як особи, яка має право вносити зміни до Бази згідно п.4.9 цих Правил.

7.5. За договором між реєстратором та адміністратором публічного домену реєстратор зобов'язується:

7.5.1. Надати адміністратору повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію. Реєстратор зобов'язується своєчасно повідомляти адміністратора про всі та будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії договору.

7.5.2. Укладати з реєстрантами договори у повній відповідності до вимог розділу 6 цих Правил.

7.5.3. Протягом всього терміну дії договору мати в своєму розпорядженні та використовувати для виконання своїх обов'язків перед реєстрантами та Інтернет-спільнотою комплекси технічних засобів та програмного забезпечення (далі – сервери), які відповідають щонайменше таким вимогам:

   7.5.3.1. Не менше двох апаратно окремих серверів доменних імен, фізично розташованих в різних будівлях з незалежним електроживленням, та постійно (24 години на добу, 365 днів на рік) підключених до Інтернет некомутованими IP?каналами. IP?адреси цих серверів мають належати до різних автономних систем Інтернет.
   7.5.3.2. Постійно підключений до Інтернет сервер електронної пошти, який обслуговує електронні поштові скриньки персоналу реєстратора.
   7.5.3.3. Постійно підключений до Інтернет веб-сервер, який містить інформацію про реєстратора та умови надання ним послуг реєстрантам.

7.5.4. Зберігати всю інформацію та документи, що надані йому реєстрантами з метою делегування доменних імен, в повному обсязі, протягом термінів, передбачених відповідними договорами між реєстратором та реєстрантами.

7.5.5. На умовах та в порядку, передбачених договором, відшкодовувати витрати адміністратора, безпосередньо пов’язані з виконанням останнім своїх зобов`язань за цим договором.


1 2 3 4