Статьи

 1. Деякі аспекти охорони прав на знаки для товарів та послуг в Європейському співтоваристві та законодавство України у цій сфері. 
 2. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та компонування ІМС недійсними.
 3. Міжнародна практика правової охорони корисних моделей.
 4. Обов'язки власника права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та компонування ІМС. 
 5. Оформлення прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки в іноземних державах. 
 6. Деякі практичні питання щодо визначення знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Держдепартаменту. 
 7. Зміст майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування ІМС та набуття прав інтелектуальної власності на них в Україні та іноземних державах. 
 8. Умови придатності винаходу (корисної моделі) до набуття права інтелектуальної власності на них. Новизна, поняття рівня техніки, пріоритет і порядок його встановлення, пільга по новизні, винахідницький рівень, промислова придатність. 
 9. Об’єкти, що не визнаються винаходами (корисними моделями).
 10. Поняття й ознаки промислового зразка
 11. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього. 
 12. Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми. Придатність компонування інтегральної мікросхеми до набуття права інтелектуальної власності на нього. 
 13. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винаходи, корисні модели, промислові зразки і компонування інтегральних мікросхем. 
 14. Міжнародна практика охорони прав на географічні зазначення походження товарів. 
 15. Практика правової охорони корисних моделей в країнах СНД. 
 16. Практика правової охорони корисних моделей в країнах Європейського Союзу. 
 17. Практика правової охорони корисних моделей в Японії та Китаї. 
 18. Практика правової охорони корисної моделі в країнах Європи, які не входять до складу Європейського Союзу.